Copyright © - iPolo's Development | All Rights Reserved

Over Wijnands Projectmanagement

Aan het einde van een verbouwing hoor je van de opdrachtgever vaak wat er goed maar vooral wat er niet goed is gegaan.

Zo verging het mij ook in de laatste jaren voordat ik Wijnands Projectmanagement oprichtte. Oorspronkelijk niet komend uit de bouwbranche kreeg ik een baan als bedrijfsleider bij een middelgroot schildersbedrijf. In die hoedanigheid kwam ik dan ook vaak als laatste op de bouwplaats terecht. Opdrachtgevers vertelden dan vaak wat er goed maar vooral ook wat er niet goed was gegaan tijdens het hele proces van het bouwen. Analyserend wat er aan dat proces schortte kwam ik tot de conclusie dat dit vooral met communicatie en organisatie te maken had. Hierdoor waren vaak overschrijdingen van budget en tijdsplanning een logisch gevolg.

Het idee om Wijnands Projectmanagement op te richten was geboren.

Vanaf januari 1999 organiseren wij het gehele bouwproces voor een breed scala van opdrachtgevers op dusdanige wijze dat hij vooraf weet wat hij aan het einde moet betalen en wanneer het klaar is.

Inmiddels bestaat het team van Wijnands uit 3 ervaren projectleiders , te weten Roger Nijsten, Rik Heijmans en Joep Wijnands. Zij worden secretarieel ondersteund door onze officemanager, Karin Savelkoul.

~ Joep Wijnands

Onze Werkwijze

Als je iets koopt is het geheel vanzelfsprekend dat je weet wat het kost alvorens je naar de kassa gaat. In de bouwwereld is dit echter vaak niet zo. Vreemd genoeg wordt dit ook nog door veel opdrachtgevers geaccepteerd en aannemers spreken er openlijk over dat ze de resultaten moeten halen uit het doorberekenen van de zogenaamde meerwerken. Oftewel; de offerte lijkt vaak aantrekkelijk maar aan het einde van de rit zijn er hoge meerkosten waar beduidend hogere marges door de aannemer uit gehaald worden.

De werkwijze van Wijnands Projectmanagement is in de basis altijd hetzelfde.

Wij splitsen het bouwproces en nemen de rol over van de hoofdaannemer. Zo worden alle disciplines door ons rechtstreeks benaderd en zijn de lijnen daardoor zeer kort. De aannemer hoeft bij wijze van spreken alleen maar de stenen te metselen terwijl het tegelwerk door een tegelzettersbedrijf wordt gemaakt en het schilderwerk door een schildersbedrijf wordt uitgevoerd om maar een aantal disciplines te noemen.

Wijnands heeft in de loop der jaren zo een heel netwerk opgebouwd van goed gekwalificeerde bedrijven in iedere discipline van het bouwproces. Dit zijn niet de zogenaamde zzp’ers of andersoortige zogenaamde “ handjes “maar voornamelijk kleinere tot middelgrote bedrijven waar vaak de eigenaar zelf mee werkt en er een hoge betrokkenheid is bij het werk en de kwaliteit zonder hoge overhead kosten waar grotere organisaties vaak wel mee hebben te maken. Bij een selectie van leveranciers wordt nauwgezet gekeken naar de aard van de werkzaamheden en welk regionaal bedrijf hier het beste bij past.

U ontvangt allereerst een volledig gespecificeerde opzet van alle kosten waar u straks rekening dient te houden. Vervolgens wordt er een duidelijke en haalbare planning gemaakt. Wijnands houdt tijdig nauwlettend in de gaten of alles geregeld is. Zo ook eventueel benodigde vergunningen of het aanpassen van nutsvoorzieningen. Tijdens de bouw coördineert de projectleider het gehele proces en voert voortdurend controles uit wat betreft de kwaliteit en de voortgang. Ieder project heeft zijn eigen projectleider die het gehele traject geld als contactpersoon.

Als de werken gereed zijn volgt een gedegen oplevering en ontvangt u een gespecificeerde eindafrekening en de benodigde handboeken en garantiecertificaten.

Het personeel

Het team van Wijnands Projectmanagement BV bestaat momenteel uit een aantal specialisten, elk met ruime ervaring op zijn/haar gebied. Met onze teamspirit, collectiviteit en expertise maken wij van elk project een succes.


 • Joep Wijnands
  Functie: directeur / projectleider
 • Karin Savelkoul
  Functie: Officemanager
  In dienst sinds december 2004
 • Roger Nijsten
  Functie: projectleider
  In dienst sinds april 2002
 • Rik Heijmans
  Functie: projectleider
  In dienst sinds november 2017

Anytime Fitness

Volvo Auto Kallen Geleen

Impressie project pand Bergerweg 170 Sittard

Impressie project Prins de Lignestraat Geleen

Impressie project Welling Automobielbedrijven Sittard

Impressie project Welling Automobielbedrijven Maastricht

Impressie project Intersport Gardenz Sittard

Impressie project Fysiotherapie Göttgens Sittard

Impressie project Esprit Maastricht

Impressie project Anytime Fitness Amby

Winkelbouw

Een aparte divisie binnen Wijnands Projectmanagement is Wijnands Winkelbouw dat gespecialiseerd is in het afbouwen van winkels in de breedste zin van het woord.

Wij regelen alles tussen de tekening van de architect tot aan het vullen van de schappen.

Om dit te realiseren worden alle disciplines binnen de bouwwerkzaamheden rechtstreeks door ons benaderd, hetgeen resulteert in lagere totaalkosten en tijdwinst. Als de rechterhand van de opdrachtgever zorgen wij er dus voor dat deze zich ongestoord met zijn eigen kerntaken kan bezighouden terwijl de bouw wordt gerealiseerd.

Daarbij maken wij in een vroeg stadium reeds een nauwkeurige begroting waarin ook kosten voor interieur, alarminstallatie, verzekering, verhuizing, leges etc. en uiteraard onze kosten zijn opgenomen.

Deze volledig transparante begroting biedt u een totaal overzicht met VASTE eenheidsprijzen.

Je wordt Franchiser !!!

Dan zijn er natuurlijk veel afwegingen die je moet maken om ervoor te zorgen dat de Droom geen nachtmerrie wordt. Belangrijk in deze is dat je voor geen verassingen komt te staan als je eenmaal de grote stap genomen hebt. Hier willen de mensen van Wijnands Projectmanagement je graag bij helpen.

In het voortraject zijn dan een aantal zaken zeer belangrijk waar Wijnands Projectmanagement je ondersteuning in kan bieden. Nadat een potentiëel geschikte locatie gevonden is kunnen we aan de slag. Want de vraag komt dan of deze locatie wel geschikt is of te maken is en natuurlijk wat de kosten gaan worden die hiermee gemoeid zijn.

Daarom kan Wijnands Projectmanagement voor jou;

Fase 1; Verkenning.

Ondergenoemde zaken kunnen zeer van invloed zijn op de hoogte van de investering die gedaan moet worden. Laat u niet achteraf verrassen. Wijnands kan onderstaande zaken in beeld brengen;

 • Inspecteren van het aan te huren pand of het geschikt is voor een de formule of dat het aan te passen is om het geschikt te maken.
 • Inspectie van aanwezige installatie om zo een juist advies te kunnen uitbrengen wat voor soort installatie straks geplaatst moet gaan worden om aan de wettelijke eisen en aan de eisen van de formule te voldoen.
 • Inspectie van de aanwezige nutsvoorzieningen om te bepalen of deze voldoende zijn of dat er extra kosten komen voor bijvoorbeeld de nutsvoorzieningen te verzwaren.
 • Toetsen van bestemmingsplannen en wensen van Gemeente of het wel van overheidswege een Fitnesscentrum geplaatst mag worden.
 • Toetsen of de locatie wel aan de veiligheidseisen volgens bouwbesluit voldoet.
 • Indien er een concept huurovereenkomst bestaat is het goed om dit inhoudelijk te bekijken. Vaak zijn in huurcontracten afbouwregelementen of een Staat van oplevering opgenomen.

Als we bovenstaand hebben uitgevoerd hebben we een juist beeld van wat ons te wachten staat Nadat er door de architect een schetsplan gemaakt is kunnen we met deze informatie we aan de slag.

Fase 2; In beeld brengen van te verwachten kosten.

Wijnands Projectmanagement zal een geheel gespecificeerde begroting maken van;

 • Eventueel benodigde constructieve aanpassingen.
 • Definitieve tekeningen controleren en pand inmeten of de aangeleverde tekeningen kloppen met de werkelijkheid.
 • Eventueel benodigde aanpassingen van gevelelementen.
 • Afwerking van wanden, plafonds en vloeren.
 • Installatie van sanitair, ventilatie, verwarming en koeling.
 • Installatie van verlichting, benodigde electrische installatie, beveiliging, toegangscontrole, databekabeling en geluidsinstallatie.
 • Interieur

Omdat Wijnands geheel op de hoogte is van de wensen en eisen van de meeste ketens van de wettelijke eisen zal deze begroting een zeer goede afspiegeling zijn van de uiteindelijke kosten voor het realiseren van de nieuwe zaak.

Nu kun je zelf aan de slag ! Met de gespecificeerde begroting, aangevuld met overige kosten van bijvoorbeeld het interieur, heb je een duidelijk en ook zeer realistisch beeld van alle te verwachtten kosten. Je hebt dus een dossier in handen waar je met een gerust gevoel mee naar een eventuele bank kunt stappen.

Fase 3; Definitief maken van het bouwplan.

We weten wat we willen en we weten wat het grotendeels gaat kosten. Maar een eerste besparing hoeven we niet terug te verdienen en eventuele vaste relaties van jouw als ondernemer zijn natuurlijk ook belangrijk.

Daarom kan Wijnands Projectmanagement voor jou;

 • Door jou aan te wijzen partijen benaderen om voor bepaalde disciplines offertes aan te vragen.
 • Offertes te beoordelen en advies uitbrengen naar jou als uiteindelijke opdrachtgever.
 • Uiteindelijk definitieve begroting vaststellen.
 • Opstellen van planning in overleg met jou als opdrachtgever en rekening houdend met levertijden materialen en beschikbaarheid van de geselecteerde leveranciers.

Fase 4; We gaan bouwen

De totale bouw zal gecoördineerd en gecontroleerd moeten worden. Projectleiders van Wijnands Projectmanagement zijn hierin gespecialiseerd. Zij zijn gewend om binnen gestelde termijnen opleverdata te halen en er voor te zorgen, door tussentijdse controles, dat de kwaliteit goed wordt.

Wat doet de projectleider voor jou;

 • Planningen verspreiden aan alle leverende partijen.
 • In ontvangst nemen sleutel van verhuurder.
 • Dagelijks aansturen van leverende partijen.
 • Maatvoeringen controleren.
 • Kwaliteit tussentijds regelmatig controleren.
 • Contact houden met u als opdrachtgever door middels van tussentijdse rapportages.
 • Vooropleveren met leveranciers.
 • Opleveren met jou als opdrachtgever.
 • Herstellen opleverpunten.
 • Aanleveren van garantiecertificaten.

Kantoren

Een onderdeel dat bij Wijnands Projectmanagement letterlijk en figuurlijk in goede handen is en waarbij twee belangrijke aspecten de boventoon voeren: beperking omzetverlies en tijdwinst.

Om dit te realiseren worden alle disciplines binnen de bouwwerkzaamheden rechtstreeks door ons benaderd, hetgeen resulteert in lagere totaalkosten en tijdwinst. Als de rechterhand van de opdrachtgever zorgen wij er dus voor dat deze zich ongestoord met zijn eigen kerntaken kan bezighouden terwijl de bouw wordt gerealiseerd.

Daarbij maken wij in een vroeg stadium reeds een vrij nauwkeurige begroting waarin ook kosten voor interieur, alarminstallatie, verzekering, verhuizing, leges etc. zijn opgenomen.

Een werkwijze die voorkomt dat de opdrachtgever achteraf met onverwacht hogere kosten wordt geconfronteerd en waarmee wij ons duidelijk onderscheiden van andere aanbieders.

Onze referenties

Gerenommeerde ketens

 • Esprit
 • Diesel
 • Anytime Fitness
 • Intersport
 • Bakker sport
 • Bruynzeel keukens
 • Micc! Fashion
 • Gerry Weber
 • Geoxx
 • Mc Gregor
 • Mango
 • Mexx
 • Gigue
 • EDC
 • Ger Pfennings Sittard

Kantoren

 • DynaGroup
 • Dis bv
 • Boels verhuur
 • Accon AVM
 • Polyscope
 • Arion International
 • Bergerweg 170 Sittard
 • Innovo onderwijs
 • Noteborn
 • Snijders vleeswaren
 • Charles Feijts Groep

Automobielbedrijven

 • Welling autobedrijven
 • Mengelers autobedrijv
 • Volvo Kallen
 • Maaspoort Peugeot
 • Ford Vadah
 • Dohmen auto’s

Gezondheidszorg

 • Amacura Geleen
 • Medisch centrum De Linde Kerkrade
 • MC Beter Gezond Sittard
 • Fysio Göttgens
 • Kienhuis
 • Huisartsenpraktijk Silverstate
 • Huisartsenpraktijk Puth
 • Porta da Vida

14

Feb.

Nieuwe fotoshoot!

Onlangs hebben we nieuwe groepsfoto's gemaakt tijdens een gezellige fotoshoot, onderstaande foto is een van de genomen foto's.

23

Dec.

Even voorstellen: Rik Heijmans.

Ik ben Rik Heijmans, 32 jaar en ben projectleider bij Wijnands Projectmanagement. Ik heb HBO Architectuur gestudeerd en heb ruime ervaring als projectleider bij een grote installateur.

Bij Wijnands Projectmanagement richt ik mij op het projectmanagement van diverse projecten, met een geweldig team. In mijn vrije tijd voetbal en golf ik, en maak ik architectuur schetsen.

22

Dec.

Groepsfoto's

24

Okt.

Nieuwe website Wijnands Projectmanagement is Live!

De nieuwe, verfrissende en voor smartphone geoptimaliseerde website van Wijnands Projectmanagment is Live! Bekijk de website op je gemak en geef tips aan ons door via het contactformulier zodat we de website kunnen blijven verbeteren.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten of website, neem dan gelijk contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen. Uiteraard kunt u ons ook bellen op 046-4000025.

Naam:* Email:*
Bericht:*
Bezoekadres:Bergerweg 170
6135 KD Sittard
KvK:14060485